رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان ضمن اشاره به ساماندهی کمک‌های مالی و معنوی شهرداری همدان و تقویت آموزش شهروندی، ضرورت در سیاست‌گذاری در امور فرهنگی و اجتماعی را از اولویت هایی دانست که شهرداری باید برای آن برنامه مدون داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، رضوان سلماسی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان اظهار داشت: متأسفانه شهرداری همدان اعتقادی به داشتن برنامه مدون و مشخص در راستای ساماندهی مشارکت ها و مساعدت‌های امور فرهنگی و اجتماعی ندارد که این مهم در راستای عدالت نیست.

 

سیاست‌گذاری در امور فرهنگی و اجتماعی، اولویت شهرداری همدان نیست

سلماسی با توجه به اینکه کمک‎های مالی و معنوی شهرداری همدان به حوزه‌های مختلف فرهنگی صورت می‌پذیرد، انتظار می‌رود این نوع اقدامات به صورت ویژه و همراه با آسیب‌شناسی و کارشناسی شده و در راستای توسعه فرهنگی و اجتماعی شهر ساماندهی شوند.

سلماسی با بیان اینکه بیشتر فعالیت‌های شهرداری در حوزه اجرای برنامه‎های مختلف فرهنگی و برگزاری کلاس‌های آموزشی است، گفت: به‌رغم پیگیری‌های مکرر شورا، پاسخگویی شهرداری در زمانی نامناسب، بسیاری از برنامه‌ها را مشمول مرور زمان کرده است؛ بطوریکه اثربخشی آنها در اجرا به حداقل می‌رسند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا بر لزوم سیاست‌گذاری فرهنگی با بهره‌گیری از خرد جمعی تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه تقویت برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی می‌بایست یکی از رویکردهای اصلی مدیریت شهری باشد سیاست‌گذاری در امور فرهنگی و اجتماعی، اولویت شهرداری همدان نیست.

 

آموزش شهروندی و کاهش هزینه

سلماسی معتقد است: بسیاری از هزینه‌های‌ تحمیل شده به شهرداری می‌تواند با آموزش شهروندی و آگاه‌سازی شهروندان به حداقل برسد؛ اما اهتمام جدی شهرداری در این زمینه دیده نمی‌شود.

وی با توجه به اینکه در سال گذشته علی‎رغم صرف مبالغ بسیاری در حوزه آموزش شهروندی شاهد اثرگذاری مورد انتظار در سطح شهر نبوده‌ایم، افزود: هیچگونه ارزیابی از نتایج و خروجی مباحث فرهنگی مدیریت شهری در مقابل هزینه ‎کرد آموزش شهروندی در سطح شهر وجود ندارد.

سلماسی با تأکید بر ضعف شهرداری در حوزه آموزش شهروندی ، گفت: آموزش شهروندی باید با محوریت اثرگذاری بر شهروندان تدوین شود تا در جامعه، خروجی مثبت داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه دستاوردهای آموزش شهروندی باید در سطح جامعه ملموس و اثرگذار باشد؛ افزود: با توجه به بازتاب کمرنگ عملکرد آموزش شهروندی در حوزه مدیریت شهری همدان، بازنگری اساسی این اقدام، ضرورت دارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان با اشاره به اینکه فرهنگ شهروندی و ارتقا آن نیازمند تدوین برنامه‌ها و طرح‎های خلاقانه است، ادامه داد: آموزش شهروندی نباید تنها به چاپ بنر و اقلام فرهنگی و اجرای طرح های مقطعی ختم شود؛ بلکه می‌طلبد نگاه کارشناسی همراه با مشارکت عمومی را جدی‌تر بگیریم.