رئیس قوه قضاییه طی حکمی محمدرضا حبیبی را به سمت رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس کل دادگستری استان اصفهان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان،  آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی طی حکمی محمدرضا حبیبی رئیس کل سابق دادگستری استان یزد را به سمت رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس کل دادگستری استان اصفهان منصوب کرد.

در حکم حبیبی آمده است: امید است با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسؤولیت‌های سنگین ناشی از آن، اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستمدیدگان، حمایت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه کار خود قرار داده و در انجام وظایف الهی با رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی و همراه با سرعت لازم موفق و مؤید باشید.