دبیر شورای پژوهش و فناوری محیط زیست کردستان اظهار داشت:در کردستان تاکنون هزار و 700 گونه گیاهی، 32 گونه پستاندار، 313 گونه پرنده، 22 گونه خزنده و شش گونه دوزیست وجود دارند که در این میان به دلیل تغییرات اقلیمی حیات دوزیستان به مخاطره افتاده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، نبی احسنی امروز در اولین همایش ترویج مفاهیم تنوع زیستی که در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: با مهار کردن بیشتر منابع آبی موجود در سطح استان تغییرات اقلیمی گسترده‌ای در این منطقه رخ داده که حاصل آن از بین رفتن گونه‌های متنوع زیست محیطی به ویژه در جانوران دوزیست است.

وی افزود: بر اساس برآوردهای برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در سال 1995 مجموع گونه‌های شناسایی شده در زمین 13.6 میلیون گونه است که از این تعداد حشرات هشت میلیون، گیاهان 320 هزار، سخت پوستان 150 هزار و نرم‌تنان 200 هزار گونه را به خود اختصاص داده‌اند.

دبیر شورای پژوهش و فناوری محیط زیست کردستان ادامه داد: پستانداران با داشتن پنج هزار و 416 گونه کمترین تعداد گونه زیست محیطی را دارند و در این میان ایران 10 هزار گونه گیاهی را به خود اختصاص داده که 20 درصد آنها بومی است.

احسنی یادآور شد: ایران دارای هزار و 100 گونه مهره دار اعم از پستانداران، پرنده، خزنده و غیره در اکوسیستم خشکی و آب‌های داخلی است که از رده پستانداران نیز 19 گونه آنها بومی است.

وی بیان کرد: در ایران 160 گونه پستاندار، 500 گونه پرنده، 174 گونه ماهی، 196 گونه خزنده و 22 گونه دوزیست در زیستگاه‌های طبیعی وجود دارد و در منطقه کردستان نیز با توجه به شرایط خاص اقلیم تنوع زیست محیطی نسبتاً مطلبی وجود دارد.

دبیر شورای پژوهش و فناوری محیط زیست کردستان گفت: در کردستان تاکنون هزار و 700 گونه گیاهی، 32 گونه پستاندار، 313 گونه پرنده، 22 گونه خزنده و شش گونه دوزیست وجود دارند که در این میان به دلیل تغییرات اقلیمی حیات دوزیستان به مخاطره افتاده است.

احسنی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تهدیدات کنونی که تنوع زیستی با آن روبه‌رو است در طول تاریخ بی سابقه است، افزود: رشد جمعیت انسانی و وابستگی بیشتر به منابع طبیعی و بهره برداری بیشتر از منابع با توسعه فناوری و ابزارهای جدید از مهمترین عواملی است که تنوع زیستی را به مخاطره انداخته است.

وی اظهار داشت: امیدواریم با توجه به آمارهای نگران کننده‌ای که وجود دارد با حفظ منابع آبی موجود و عدم تغییر زیستگاه‌های مختلف بتوانیم گونه‌هایی که هنوز در این منطقه وجود دارند را حفظ کنیم.