رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان اظهار داشت: افزایش جمعیت جامعه و رشد نیاز از دلایل کاهش تنوع زیستی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، خالد جعفری روز چهارشنبه در همایش ترویج تنوع زیستی اظهار داشت: جامعه برای حفظ امنیت غذایی و نسل های آینده نیازمند به تنوع زیستی است چرا که بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری به علت استفاده بیش از حد، در حال از بین رفتن هستند. 

وی اضافه کرد: افزایش جمعیت جامعه و رشد نیاز از دلایل کاهش تنوع زیستی است و به همین دلیل خیلی از کشورهای جهان برای حفظ و صیانت از این تنوع در حال بازگشت به دوران گذشته هستند و ایران نیز از حدود 20 سال قبل به این مسیر پا گذشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: این سازمان برای حفظ تنوع زیستی نیز در حال همکاری های فراخی است تا بتواند با همکاری دستگاه های همچون محیط زیست به این مهم دست یابد.

جعفری ماهیان محلی، بز مرخُز و اسب کُردی، مرغ محلی را از گونه های جانوری مورد حمایت و حفاظت این استان در زمینه تنوع ژنتیکی و زیستی معرفی کرد و یادآور شد: تمام تلاش این سازمان در این بخش اینکه بتواند این گونه های حفظ و به نسل های آینده منتقل کند.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: افزایش تولید یکی از نیازهای اصلی امنیت غذایی و پایداری یک تولید نیازمند تنوع زیستی است.