رییس کمیته امداد شهرضا ازمشارکت بیش از 1000 خیر در طرح اکرام ایتام و محسنین در شهرضا خبر داد.

عبدالرزاق میرزایی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج  شهرضا گفت: یک هزارو 943 خیّر شامل 818 زن و یک هزار و 128 مرد در طرح اکرام ایتام و محسنین مشارکت دارند.

وی افزود: در شهرستان شهرضا، 372نفر مشمول طرح محسنین و 201 نفر مشمول طرح اکرام ایتام هستند.

میرزایی گفت: در 6ماه گذشته حامیان خیّر در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین، 8میلیارد و 760میلیون  ریال به ایتام نیازمند و فرزندان محسنین شهرستان کمک کرده اند.

رییس کمیته امداد شهرضا افزود: علاوه بر کمک های مالی، برخی از حامیان در خصوص کمک‌های تحصیلی، درمانی و جهیزیه ایتام و فرزندان محسنین با کمیته امداد شهرضا مشارکت می‌کنند.

وی بیان کرد: طرح اکرام ایتام از سال 1378 به منظور تامین هزینه های معیشتی، درمانی، تحصیلی، مسکن و سایر نیازهای فرزندان محروم از نعمت پدر توسط کمیته امداد اجرا می شود.

میرزایی تصریح کرد: مراجعه به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری شهرستان، ثبت نام در سایت mohsenin.ir و انتخاب شهرستان و فرزند و سامانه #۰۳۱۷*۸۸۷۷* از روش های مشارکت  در طرح محسنین است.

طرح محسنین در شهرضا

وی ادامه داد: در 6ماه گذشته 379 حامی جدید به منظور حمایت از فرزندان یتیم و طرح محسنین ثبت نام کردند.

میرزایی اظهار داشت:طرح های 'اکرام ایتام' و 'محسنین' از جمله طرح هایی هستند که کمیته امداد امام خمینی (ره) به منظور استفاده از مشارکت مردمی در رسیدگی به نیازمندان اجرا می کند.

رییس کمیته امداد شهرضا گفت: در حال حاضر 5هزار و 900نفر در قالب 3 هزارو نود خانواده زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شهرضا هستند.

گفتنی است؛ طرح «محسنین» نیز مربوط به کودکانی است که یا پدر و مادر از یکدیگر جدا شده و تحت سرپرستی مادرشان هستند یا آن که پدرشان در قید حیات است، اما به دلیل بیماری قادر به تامین معاش خانواده نیست؛ هر فرد نیکوکار  می تواند  ماهیانه حداقل مبلغ ۳۰ هزارتومان به  حساب هر یک از کودکان تحت حمایت خود واریز کند.