مدیرکل حج و زیارت لرستان از اعزام زائران لرستانی به سرزمین وحی در قالب 9 کاروان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج لرستان، محمد خسروی، گفت: طبق هماهنگی های صورت گرفته، در حج تمتع 98، تعداد 1400 زائر لرستانی در قالب 9 کاروان به سرزمین وحی مشرف خواهند شد.

وی، تصریح کرد: این تعداد زائر، شامل زائران ثبت نام شده، کادر اجرایی و خدمه کاروان های اعزامی هستند.

مدیرکل حج و زیارت لرستان، افزود: از 9 کاروان زائران لرستانی اعزامی به حج تمتع، 7 کاروان مدینه دوم و 2 کاروان مدینه اول هستند.

زائران لرستانی جزو نخستین کاروان های اعزامی به حج هستند

خسروی، ادامه داد: بر اساس هماهنگی های به عمل آمده و با تاکید بر اصول حفظ کرامت و شان حجاج لرستانی و ایرانی، و تامین امنیت زائران به وسیله عوامل امنیتی طرف سعودی، مقرر شده تا نخستین کاروان زائران لرستانی خانه خدا، هفتم ذی القعده اعزام و این سفر زیارتی تا روز دوم ذی الحجه ادامه داشته باشد. علی ایحال کاروان زائران لرستانی جزو نخستین کاروان های اعزامی به مکه مکرمه و مدینه منوره هستند.

بازگشت حجاج، چهارم محرم الحرام

مدیرکل حج و زیارت لرستان، گفت: انشاالله بر اساس برنامه تنظیمی، تمامی حجاج و اعضای کاروان های اعزامی، روز 4 محرم الحرام به کشور باز خواهند گشت.