شهردار همدان ضمن اشاره به مقوله ورزش و گسترش این امر در آحاد جامعه از تقویت زیرساخت های ورزش محلات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، عباس صوفی ، شهردار همدان، روز سه شنبه در حاشیه جلسه اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان با تشریح رویکرد مطلوب مدیریت شهری در توسعه ورزش محلات اظهار داشت: امروزه ورزش محلات همدان از جایگاه مطلوبی برخوردار است و حمایت همه جانبه از این حوزه داریم.

 

بهسازی 12 زمین فوتبال/ المپیاد ورزش محلات

وی بیان کرد: هم اکنون ایجاد زیرساخت و بهسازی 12 زمین فوتبال محلات مختلف شهر همدان در حال انجام است و فصل جدید مسابقات این رشته ورزشی نیز در سطح بسیار کیفی تری برگزار می شود.
صوفی با اشاره به اینکه در رشته های مختلف شاهد برگزاری المپیاد ورزش محلات هستیم، گفت: این مسابقات کمک شایانی به رشد ورزش در سطح همدان و شکوفایی استعدادهای گمنام می کند.
شهردار همدان در پاسخ به منع شهرداری ها در ورود به ورزش حرفه ای گفت: ورزش حرفه ای تعریف خاص خودش را دارد و به عنوان مثال لیگ برتر فوتبال کشور حرفه ای محسوب می شود.
وی افزود: با این حال فعالیت در لیگ های پایین تر فوتبال حرفه ای به شمار نمی رود و نیمه حرفه ای و آماتور تعریف شده است.

 

فراگیر شدن ورزش در بین آحاد جامعه 

شهردار همدان با اشاره به اینکه سال قبل در حد توان به رشته های مختلف ورزشی کمک شده است، اضافه کرد: هدف مجموعه شهرداری همدان فراگیر شدن ورزش در بین آحاد جامعه است.
وی اظهار داشت: امروزه ورزش شهروندی در سطح بسیار خوبی قرار دارد و توانسته ایم با کمک خادمان ورزش محلات نسبت به توسعه آن اقدام کنیم.
هم اکنون بیش از چهار هزار ورزشکار در ورزش محلات شهر همدان فعالیت دارند.