رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان با پرداختن به موضوع آموزش شهروندی و مقولات مرتبط، بر اینکه این آموزش ها باید تغییراتی ملموس را در سطح شهر ایجاد کند، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، رضوان سلماسی، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان روز سه شنبه در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان اظهار داشت: آموزش شهروندی آن طور که باید از سوی مدیریت شهری در سطح جامعه اثربخش نبوده و نیاز به تحول دارد.

تاثیراتِ آموزش شهروندی باید ملموس باشد 

وی بیان کرد: آموزش شهروندی نباید به چاپ بنر و اقلام فرهنگی و طرح های مقطعی منتهی شود بلکه می طلبد نگاه کارشناسی و مشارکت عمومی را همراه داشته باشد.
سلماسی با اشاره به اینکه امروزه آسیب رسانی به اموال مدیریت شهری در سطح شهر یکی از دغدغه ها به شمار می رود، گفت: اگر می خواهید خسارت ها به حداقل برسد، آموزش شهروندی را با محوریت اثرگذاری بر شهروندان تدوین کنید تا در جامعه خروجی مثبت داشته باشد.
وی یادآور شد: سال گذشته چهار میلیارد ریال در حوزه آموزش شهروندی هزینه شد اما آنطور که انتظار داشتیم، در جامعه اثرگذار نبود.
شهردار همدان نیز در این نشست با اشاره به اینکه همدان در آموزش شهروندی جزو کلانشهرهای موفق کشور است، گفت: سازمان های زیرمجموعه شهرداری در این حوزه فعالیت چشمگیری دارند.

آموزش شهروندی در حوزه های مختلف

عباس صوفی بیان کرد: هم اکنون سازمان هایی نظیر پسماند، آتش نشانی، ترافیک و فرهنگی به صورت منظم نسبت به آموزش های شهروندی در عرصه های مختلف فعالیت دارند.
وی خواستار مشارکت همه جانبه سایر دستگاه های اجرایی نظیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تبلیغات اسلامی در حوزه آموزش شهروندی شد و اظهار داشت: شهرداری به تنهایی نمی تواند تمام مباحث فرهنگی را عهده دار باشد.
مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری همدان نیز در این جلسه گفت: از شهریور سال گذشته تاکنون 17 نشست کمیته راهبری و هشت جلسه کارشناسی در حوزه آموزش شهروندی برگزار شد.
سعید خوشبخت، طرح شهروند مربی، طرح شهردار مدارس، برگزاری کارگاه، اردو، نمایش، مسابقات، نمایشگاه با هدف اجرای طرح ها و برنامه های مشارکتی با محتوای آموزش شهروندی را از جمله فعالیت های انجام شده عنوان کرد. 
وی اضافه کرد: آموزش شهروندی با هدف آگاه سازی شهروندان با هدف ارتقا اصول اخلاق شهروندی و جلب مشارکت اجتماعی و ایجاد اعتماد و رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری انجام می شود.