معاون میراث فرهنگی با اشاره به آسیب وارده به یخدان میرفتاح از اقداماتی که تاکنون بابت حفاظت اثر صورت گرفته است سخن گفت و اولین اقدام مرمتی در سال جاری را در خصوص یخدان میرفتاح ملایر خواند.

به گزارش خبرگزاری موج همدان،  احمد ترابی ، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری  همدان در پی خسارات وارده به بنای تاریخی یخدان میرفتاح در شهرستان ملایر گفت: نظر به اهمیت و حساسیت وارده موضوع مطالعه و مرمت این بنای تاریخی در دستور کار اولین اقدامات مرمتی این اداره کل در سالجاری قرار گرفته است 

اقدامات پس از آسیب به یخدان میرفتاح ملایر

 احمد ترابی گفت: بازدید و تشکیل جلسه اضطراری شورای فنی اداره کل با حضور مشاوران و کارشناسان ذیصلاح در محل بنای یخدان میرفتاح در همان روزهای ابتدایی بروز خسارت ، بازدید مشاور ذیصلاح از وضعیت موجود بنا و مذاکرات اولیه با مشاور در خصوص تهیه طرح مرمت و فرایند آسیب شناسی با تکیه برمضامین ، بررسی اولیه وضع موجود کالبد بنا ، بررسی اولیه وضع موجود سازه ، پیشنهاد مبانی نظری اولیه برای مرمت و برآورد اولیه هزینه های استحکام بخشی و مرمت براساس مصوبات شورای فنی اداره کل از جمله این اقدامات بوده است .

 ترابی افزود: عقد قرار داد با پیمانکار و اجرای حفاظ و حصارکشی در اطراف بنای میرفتاح به منظور شروع مقدمات کار و ایمنی کارگاه پس از تامین اعتبارات لازم (در حال انجام) و عقد قرارداد با پیمانکار و اجرای مستند سازی بنای  یخدان میرفتاح به روش فتوگرامتری از دیگر اقدامات انجام شده برای این بنا است.

 معاون میراث فرهنگیدر پایان گفت: با توجه به پیگیری های بعمل آمده در خصوص تامین اعتبارات مربوطه و پس از ارائه طرح مصوب توسط مشاور بلافاصله اقدامت لازم در خصوص مرمت بنای یخدان میرفتاح ملایر با رویکرداستحکام بخشی در مقابل حوادث مشابه آتی انجام خواهدشد.