کارشناس جهاد کشاورزی بخش سندرک از کارشناس جهاد کشاورزی بخش سندرک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، سارا رهسپار با بیان اینکه برداشت هندوانه از ۱۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی بخش سندرک آغاز شد، گفت: پیش بینی می‌شود امسال حدود ۴ هزار تن محصول برداشت شود.

وی با بیان برداشت هندوانه از اردیبهشت شروع می‌شود و تا اواسط خرداد ادامه دارد، گفت: از هر هکتار ۳۵ تا ۴۰ تن برداشت می‌شود.

کارشناس جهاد کشاورزی بخش سندرک گفت: محصول هندوانه برداشت شده به بازار‌های داخلی استان و استان‌های همجوار ارسال می‌شود.

به گزارش موج، فصل کاشت هندوانه در سندرک بهمن ماه است.