رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوروبیابانک کاشت 13 هزار اصله نهال در خور و بیابانک به منظور جلوگیری از فرسایش خاک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مهدی آخوند اظهار داشت: بیش از 13 هزار اصله نهال از نوع تاغ و قره داغ برای جلوگیری از فرسایش خاک و طوفان وگرد و غبار درشهرستان خوروبیابانک  کاشته می شود.

وی افزود: با پنج میلیارد ریال اعتبار نهال کاری 100 هکتار از بیابان های منطقه فرخی و روستاهای جعفرآباد و ابراهیم آباد از توابع شهرستان خورو بیابانک در حال ا جرا است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خور و بیابانک گفت: این منطقه قابلیت نهال کاری را در سطح 1800 هکتار دارد.