مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از اجرای طرح‌های آبخیزداری در 11 حوزه استان اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، شهامت هدایت افزود: در سال گذشته 14 میلیارد تومان منابع در اجرای طرح‌های آبخیزداری در 11 حوزه استان اردبیل هزینه کردیم که نتایج سودمندی را به همراه داشته است.

وی بیان کرد: امسال این میزان اعتبارات تا سه برابر افزایش یافته که امیدواریم در جذب 40 میلیارد تومان منابع در حوزه عملیات آبخیزداری موفق عمل کنیم.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل خاطرنشان کرد: دولت نیز در اجرای این طرح‌ها و به سرانجام رساندن آن مصمم است و امیدواریم با پیگیری‌هایی که در حال انجام است بستر و زمینه خوبی را در حوزه آبخیزداری و تحول در این بخش شاهد باشیم. 

هدایت گفت: با اجرای طرح‌های آبخیزداری از فرسایش خاک، وقوع سیلاب، کاهش منابع آب زیرزمینی و هدررفت سرمایه‌های ملی جلوگیری می‌شود. 

وی با بیان اینکه استان اردبیل چهار حوزه آبخیز قزل اوزن، دره‌رود و ... دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به وقوع سیلاب‌‌های اخیر در کشور ضرورت اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری بیش از گذشته احساس می‌شود. 

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل به اثرات منفی عدم مهار آب‌های سطحی به دلیل کم‌توجهی به طرح‌های آبخیزداری اشاره کرد و گفت: بزرگترین خطری که در سایه عدم توجه به مدیریت جامع آبخیزداری، استان اردبیل را تهدید می‌کند فرسایس خاک و از بین رفتن غنای خاک در بخش زراعت و باغ است که به راحتی می‌توان با برنامه‌ریزی درست در حوزه طرح‌های آبخیزداری این خطرات را به حداقل رساند. 

هدایت به تنوع عملیات آبخیزداری اعم از بیولوژیکی، مکانیکی و بیومکانیکی اشاره و تصریح کرد: تقویت پوشش گیاهی، اجرای طرح‌های متعدد در بخش گاوبندی و همچنین طرح‌های تلفیقی در این دو حوزه به راحتی می‌تواند زمینه مهار آب‌های سطحی و کاهش خطرات ناشی از سیلاب‌ها را به همراه داشته باشد. 

وی ادامه داد: از سال گذشته و با عنایت ویژه مقام معظم رهبری از محل صندوق توسعه ملی منابع خوبی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری تزریق می‌شود که استان اردبیل نیز از این منابع بی‌نصیب نبوده است.