مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: همزمان با روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی 12 موزه استان اصفهان رتبه برتر را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، فریدون الهیاری با بیان اینکه همزمان با روز جهانی موزه و آغاز هفته میراث فرهنگی اظهار داشت: 12 موزه دولتی بزرگ، کوچک و همچنین خصوصی استان اصفهان رتبه های اول، دوم و سوم را در کشور کسب کردند.

وی افزود: موزه خصوصی موسیقی اصفهان دو عنوان برتر در شاخص اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی و همچنین شاخص بازدید دریافت کرد ، موزه خصوصی خلاقیت و معماری نیز با کسب یک عنوان برتر در شاخص آموزش و کسب رتبه سوم در شاخص پژوهش در کشور دارای رتبه برتر شد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: موزه خصوصی رهگشای شهر بادرود نیز با کسب عنوان برتر در شاخص معرفی آثار در کشور دارای رتبه اول شد ، همچنین موزه خصوصی و مردم شناسی گزوبرخوار نیز دارای رتبه دوم در شاخص گردآوری اشیاء موزه ای شد.

الهیاری بیان کرد: همچنین موزه تنوع زیستی و فرهنگی شهرستان سمیرم نیز دارای رتبه دوم کشوری در شاخص تلاش برای بقا شد و موزه علوم و فنون شهرستان آران و بیدگل نیز رتبه دوم در شاخص معرفی جهانی را از آن خود کرد و موزه خصوصی کتب و نسخ خطی پبده در شهر فولاد شهر نیز رتبه سوم در معرفی جهانی را کسب کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به کسب رتبه برتر موزه های کوچک دولتی استان گفت: در بخش موزه های دولتی کوچک، موزه مردم شناسی شهر "برزک" موفق به کسب عنوان برتر کشوری در شاخص پژوهش، کسب رتبه دوم در شاخص بازدید و کسب رتبه سوم در شاخص معرفی در کشور معرفی شد.

الهیاری افزود: موزه مردم شناسی شهر میمه نیز با کسب رتبه اول در شاخص پژوهش، کسب رتبه دوم در شاخص بازدید و کسب رتبه سوم در شاخص معرفی آثار در سطح کشور معرفی شد، همچنین موزه عصار خانه شاهی نیز موفق به کسب رتبه دوم کشوری در شاخص آموزش و موزه مرکز اسناد دانشگاه اصفهان نیز موفق به کسب رتبه سوم در شاخص اعمال استاندارد فنی و توسعه فیزیکی شد.

وی با اشاره به موزه های بزرگ دولتی گفت: موزه هنرهای تزئینی اصفهان نیز در این رقابت موفق به کسب رتبه دوم کشوری در شاخص های معرفی آثار موزه ای به کودکان و نوجوانان و گردآوری آثار و همچنین موفق به کسب رتبه سوم کشوری در شاخص های آموزش و معرفی شد، همچنین مجموعه جهانی کاخ چهلستون نیز موفق به کسب رتبه سوم کشوری در شاخص نگهداری و حفاظت از آثار و اشیاء موزه ای شد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: 12 موزه در استان اصفهان در 13 شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته و با کسب هفت رتبه برتر، هفت رتبه دوم و هفت رتبه سوم (در کشور)، در آئینی با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور تجلیل شدند.