رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان از هدف گذاری صادراتی بیش سه میلیارد و 500 میلیون دلار از واحدهای تولیدی در سال‌جاری هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، خلیل قاسمی از هدف گذاری صادرات بیش سه میلیارد و 500 میلیون دلار  از واحدهای تولیدی هرمزگان در سال‌جاری خبر داد.

وی در ادامه افزود: برای تحقق این مهم، هدف گذاری صادراتی در بخشهای مختلف صورت گرفت که بخش صنایع و معادن بیش از دو میلیارد و 653 میلیون دلار، بخش کشاورزی پانصد و 56 میلیون دلار، بخش شیلات سیصد و 9 میلیون دلار، بخش گردشگری و صنایع دستی 30میلیون دلار و برای تعاونی مرزنشینان نیز  40 میلیارد دلار پیش بینی شده است.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان افزود: باتوجه به مصوبات کارگروه صادرات غیر نفتی استان هرمزگان،  در هرمزگان هشت مرز مجاز  وجود دارد که شامل بنادر چارک، کرگان، تیاب، کوهستک، آفتاب، منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی،  شیو و نخیلو است.

قاسمی همچنین از ایجاد مرز مجاز دریایی و مرز مجاز هوایی در جزیره ابوموسی خبر داد.