ساعات کار ادارات خوزستان از یک خرداد تا ۱۸ خرداد ساعت ۷الی ۱۳:۳۰ است و از ۱۹ خرداد تا ۳۱ شهریور از ساعت ۷ الی ۱۳ خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری موج، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان ، از تغییر ساعات اداری این استان از اول خرداد تا پایان شهریور خبر داد.

بر این اساس، ساعات کار ادارات از یک خرداد تا ۱۸ خرداد ساعت ۷ الی ۱۳:۳۰ است و از ۱۹ خرداد تا ۳۱ شهریور از ساعت ۷ الی ۱۳ خواهد بود.