رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از افزایش 150 درصدی فعالیت های علمی بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، عزیز حبیبی با بیان اینکه فعالیت های علمی بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی طی سال گذشته 150 درصد افزایش داشته است، افزود: عمده فعالیت های ما با کشورهایی نظیر ژاپن، هند، آمریکا و کشورهای اروپایی می باشد.

وی گفت: در حال حاضر نیز فعالیت های علمی مشترک، فرصت های مطالعاتی  و استفاده از امکانات علمی توسط اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه های خارجی انجام می شود.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تاکید کرد: دانشگاه محقق اردبیلی علاقمند است روابط بین المللی خود را با کشورهای منطقه و سایر کشورهای خارجی گسترش دهد.

حبیبی همچنین آمادگی این دانشگاه را برای همکاری همه جانبه با نمایندگی امور خارجه در استان اردبیل اعلام کرد.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اردبیل نیز با بیان اینکه استان اردبیل دارای توانمندی های مطلوب است، گفت: ما در نمایندگی وزارت امور خارجه در استان آمادگی داریم تا ارتباط دانشگاه محقق اردبیلی را با دانشگاه های منطقه به ویژه دانشگاه های روسیه برقرار کنیم.

رحیم ژرفی با بیان اینکه دانشگاه های روسیه جزو دانشگاه های سرآمد و معتبر منطقه هستند، افزود: تلاش ما در این حوزه بیشتر در زمینه علمی و فعالیت های دانشگاهی خواهد بود.

وی تصریح کرد: دست ما باز است تا ارتباط دانشگاه محقق اردبیلی را با دانشگاه های روسیه در رشته های غیرپزشکی برقرار کنیم.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اردبیل گفت: انتظار می رود دانشگاه محقق اردبیلی علاقمندی و نیازهای خود را احصا کرده و دانشگاه خارجی مدنظر خود را انتخاب و به ما معرفی کند تا مقدمات ایجاد ارتباط میان دو دانشگاه را فراهم کنیم.

ژرفی با بیان اینکه در حال حاضر نشست 20 دانشگاه برتر کشورهای ایران و روسیه در رشته های مختلف برگزار می شود، تاکید کرد: دانشگاه محقق اردبیلی نیز به عنوان دانشگاه وزین و معتبر قابلیت ورود به این جمع را دارد.

محمدتقی آل ابراهیم رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه بیشترین فعالیت ما با اتحادیه اروپا در سالجاری در حال اجرا است، گفت: هم اکنون اعزام دانشجو و استاد با هزینه اتحادیه اروپا در حال اجرا است.