معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی از انتخاب موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان موزه برگزیده کشور برای چهارمین سال متوالی در سال 1397 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، ابوالفضل بضاعت پور از انتخاب موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان موزه برگزیده کشور برای چهارمین سال متوالی در سال 1397 خبر داد و افزود: انتخاب موزه برتر کشور در چهار گروه موزه ‌های خصوصی و موزه‌ های دولتی بزرگ، متوسط و کوچک و شاخص هایی شامل آموزش، بازدید از موزه، معرفی، نگهداری و حفاظت، پژوهش، توسعه مدیریت، خلاقیت و نوآوری، گردآوری، تلاش برای بقا، شعار روز جهانی موزه، کودک و نوجوان، اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی و مناسب سازی برای معلولان انجام می شود.

 وی خاطرنشان کرد: در آئین ویژه روز جهانی موزه سالجاری که با شعار جهانی موزه ها در جایگاه کانون های فرهنگی آینده سنت با حضور دکتر علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، مدیر منطقه ای یونسکو در ایران و جمعی از مدیران و موزه داران کشور در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، از موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان موزه برگزیده کشور در سه شاخص«توسعه مدیریت»، «گردآوری» و «معرفی» و در شش شاخص به عنوان موزه شایسته تقدیر کشور در بخش موزه های دولتی کوچک در سال ۱۳۹7 تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

  معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به فرآیند انتخاب موزه برتر کشور، تصریح کرد: این انتخاب بر اساس عملکرد موزه  های کشور و بررسی مستندات تخصصی در چهارچوب آئین نامه کمیته بین المللی موزه ها(ایکوم)، در دوازده شاخص ذکر شده با رای هیات داوران متشکل از 57 نفر از متخصصان و برجستگان موزه به صورت کاملا محرمانه انجام شده و موزه هایی که در هر شاخص بیشترین رای هیات داوران را کسب نموده اند اعلام می  شود.

بضاعت پور با بیان اینکه این موزه در مدت چهار سال فعالیت خود موفق به کسب پنج رتبه برتر در سطح ملی شده است، ادامه داد: موزه تاریخ علوم دانشگاه در سال ۱۳۹۴ در شاخصه های«گردآوری»، «خلاقیت و نوآوری»، «کودک و نوجوان» و «توسعه مدیریت»، در سال ۱۳۹۵ در شاخصه های«توسعه مدیریت» و «شعار روز جهانی» و در سال 1396 در شاخصه های«روز جهانی موزه»، «خلاقیت و نوآوری»، «گردآوری» و «بازدید از موزه» به عنوان موزه برتر کشور معرفی شده بود. همچنین این موزه در سال ۱۳۹۴ برنده هفدهمین جایزه ترویج علم جمهوری اسلامی ایران شده است.