شهردار اردبیل گفت: در آیین انتخاب موزه های برتر کل کشور، عمارت شهرداری اردبیل به عنوان موزه برتر کشور انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، حمید لطف اللهیان امروز در جمع خبرنگاران افزود: در آئین انتخاب موزه های برتر کل کشور، براساس انتخاب شورای کمیته ملی موزه های ایران (ایکوم)، موزه شهرداری اردبیل در بخش "موزه های دولتی متوسط" در سال ۱۳۹۷ درشاخص گردآوری، حائز رتبه ی نخست کشوری شد.

 وی گفت: این موزه در شاخص توسعه مدیریت نیز رتبه ی دوم را کسب نمود و به عنوان موزه برتر کشور معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

شهردار اردبیل بیان کرد: موزه عمارت شهرداری اردبیل بعنوان یک مجموعه فاخر در شهر بوجود آمده است که گنجینه هایی از هویت تاریخ و پیشینه اردبیل را در خود گنجانده و مفاخر و مشاهر شهر را برای آیندگان معرفی میکند.

لطف اللهیان ادامه داد: موزه ی شهرداری اردبیل، از نیمه ی دوم سال ۱۳۹۷ به طور جدی فعالیت خود را آغاز کرده و نسبت به ارائه ی خدمات موزه ای به گردشگران و شهروندان و علاقه مندان اقدام نموده است که توانسته است در این هشت ماه در رقابت با موزه های شاخص و بنام کشور دارای رتبه و عناوین کشوری گردد که این نشان از درایت و فعالیت شبانه روزی مجموعه ی خدوم شهرداری و به ویژه مدیریت موزه را دارد.

وی به بازدید روزانه دانش آموزان و دانشجویان اشاره کرد و گفت: اکنون این عمارت از 17 بخش از جمله طب و طبابت، چاپ و مطبوعات، شهرداران، صنوف، عکاس خانه، تعزیه و سایر بخش ها تشکیل شده است که مجموعه ای ماندگار و فرهنگی برای شهر است.

شهردار اردبیل به ضرورت تکمیل محتوایی این موزه اشاره کرد و گفت:

براساس آمارها 80 نفر نسبت به اهدا و امانت دادن اموال در سال ۱۳۹۷ اقدام کرده اند که در معرض نمایش گذاشته شده است. شهردار اردبیل گفت: امیدواریم شهروندان نیز با ارایه اقلام و اسناد مرتبط با کهن شهر اردبیل به صورت اهدایی و یا امانی در تکمیل محتوای این مجموعه فاخر با هدف بازخوانی فرهنگ و صیانت از مواریث تاریخی کهن شهر اردبیل سهیم باشند.