در اولین جلسه ستاد انتخابات استان عباس رضایی استاندار روسای کمیته های این ستاد را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، استاندار اصفهان در اولین جلسه ستاد انتخابات استان حیدر قاسمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان را به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان تعیین کرد.

بر این اساس سید مطلب غفاری مدیرکل حراست استانداری، به سمت عضو و مسئول کمیته حراست و استعلامات این ستاد وسید مجتبی ایزدی مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان به سمت عضو و دبیر ستاد امنیت انتخابات استان منصوب شدند.

عباس میرزایی‌نیا سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری به سمت عضو و مسئول کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات استان اصفهان انتخاب شد.

همچنین محسن مهربانی به سمت مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان منصوب و محمدرضا کمالی سرپرست اداره کل مالی و اداری استانداری به سمت مسئول کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات استان و حسین غفرانی مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان به سمت مسئول کمیته ثبت احوال ستاد انتخابات استان انتخاب شدند.