معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: رشته های صنایع دستی استان اردبیل برای ارایه بسته های آموزشی در سال ۹۸ نیاز سنجی می شود.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، ملکه گلمغانی زاده در اولین جلسه شورای آموزشی استان اردبیل تصریح کرد: رشته های صنایع دستی استان اردبیل به منظور ارایه بسته های آموزشی برای شاغلین رشته های صنایع دستی در سال ۹۸ نیاز سنجی می شود.

وی گفت: خوشبختانه امسال نیازسنجی برای برگزاری این کلاس ها بر عهده استان ها گذاشته شده است تا بتوانند از مشاغل پرطرفدار و دوره های مطابق با ظرفیت های استان بیشتر استفاده کنند.

معاون صنایع دستی استان اردبیل بیان داشت: نیاز سنجی رشته های صنایع دستی بر اساس ریشه های تاریخی استان برای سه رشته بافته های داری، صنایع فلزی و صنایع چرمی انتخاب شده است.

گلمغانی زاده اضافه کرد: نواقصات و مشکلات به صورت تخصصی در این حوزه بررسی شده و بعد از احصای مشکلات، برنامه ریزی برای آموزش رشته های پرطرفدار در اردبیل در سال ۹۸ انجام می گیرد.