سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرضا گفت: حکم قضایی برای مسئول یک واحد متخلف آلوده کننده محیط زیست دراین شهرستان صادر شد.

 به گزارش خبرگزاری موج اصفهان،  باقر یعقوبی اظهار داشت: یک واحد متخلف آلوده کننده محیط زیست در شهرضا به پرداخت 100 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی افزود: با پیگیری های اداره محیط زیست شهرضا یک شرکت شیمیایی در شهرک صنعتی رازی به جرم عدم تعیین تکلیف نهایی پسماندهای ویژه و تخلیه در محیط به پرداخت مبلغ یکصدمیلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرضا گفت: بر اساس استانداردهای زیست محیطی، تمام صاحبان واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی، دامداری و واحدهای خدماتی موظف به رعایت مداوم کلیه ملاحظات زیست محیطی و استاندارد سازی خروجی های خود و جلوگیری از هرگونه آلایندگی در این واحدها هستند.