فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان گفت: در سال 96 تعداد پرونده های معرفی شده به کمیسیون تخلفات صیادی 41 فقره بوده که این میزان در سال 97 با رشد 263 درصدی به 149 فقره رسید است.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، سرهنگ محمد حسن آزادی گفت: در سال 96 تعداد پرونده های معرفی شده به کمیسیون تخلفات صیادی 41 فقره بوده که این میزان در سال 97 با رشد 263 درصدی به 149 فقره رسید است.

وی با اشاره به اهیمت حفاظت از منابع آبزیان برای نسل آینده و صید و صیادی اوصولی و پایدار گفت: در همین راستا در سال گذشته یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان موفق به توقیف بالغ بر 159 فروند شناور صیادی متخلف، کشف حدود 9 تن انواع آبزی قاچاق صید شده ،بالغ بر سه هزار و460 طاقه تور منوفلامنت و بالغ بر 430 عدد ادوات صید مخرب به ویژه ترال شده است.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان با اشاره به رشد و پیشرفت عملکرد یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان در سال گذشته گفت: رشد چشمگیری در تمامی کشفیات در برخورد با شناروهای متخلف صید صنعتی و سنتی از اهم شاخص های رشد عملکرد یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان بوده است.

 آزادی در پایان ضمن تقدیر وتشکرازهمکاری مردم و مسوولان از مردم شریف استان هرمزگان به ویژه جامعه شریف صیادی درخواست کرد تا هرگونه تخلفات صید غیر مجاز آبزیان را به شماره تلفن07633331413 ستاد خبری فرماندهی یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان اعلام کنند .