رئیس دادگستری شهرستان میناب از برگزاری برگزاری جشن گلریزان جهت آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد در میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، حسن نیک طبع از برگزاری برگزاری جشن گلریزان جهت آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد در میناب خبر داد و افزود: با توجه به اینکه آیات و روایات زیادی از ائمه و معصومین در خصوص کمک وجود دارد اهمیت کمک به هم نوع در دین اسلام بر هیچکس پوشیده نیست.

وی با اشاره به اینکه ستاد دیه از سال 1361 دایر شده، گفت: با توجه به آنچه درباره ی اهمیت کمک به هم نوع در اسلام گفته شده  برای آزادی  زندانیان جرایم غیر عمد می توانیم موقوفاتی داشته باشیم تا این عزیزان بتوانند به آغوش خانواده خود بازگردند.

رئیس دادگستری شهرستان میناب با اشاره به اینکه مردم می‌توانند در خصوص وقوع برخی از جرایم پیشگیری های لازم را انجام دهند اظهار کرد: آمار زندانیان میناب را زندانیان دیه و مهریه تشکیل می دهد که می‌توان با استفاده از خدمات شرکت های بیمه پیشگیری های لازم را در این خصوص انجام داد.

نیک طبع در پایان گفت: یازده نفر از زندانیان شهرستان میناب از محکومیت های مالی به مبلغ  582 میلیون تومان برخوردارند که با کمک خیرین این عزیزان می توانند به آغوش هانواده های خود باز گردند.

گفتتی است در این مراسم با کمک خیرین مینابی مبلغ 40 میلیون تومان جهت آزادی زندانیان جرایم غیر عمد جمع آوری شد.

به گزارش موج، سال گذشته با کمک خیرین 29 زندانی جرایم غیرعمد شهرستان میناب به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.