مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: 3 هزار دانش‌آموز دختر اصفهانی طی یک هفته توسط 6 مربی فوریت‌های پزشکی آموزش کمک های اولیه دیدند و با مباحث فوریت‌های پزشکی آشنا شدند.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، غفور راستین اظهار داشت:3 هزار دانش‌آموز دختر مقطع نهم دوره متوسطه اول برای گذراندن مبحث آشنایی با اورژانس و کمک‌های اولیه در درس آمادگی دفاعی خود توسط 6 مربی فوریت‌های پزشکی با مهارت‌های احیای قلبی ریوی و کنترل خونریزی به صورت عملی و تئوری آشنا شدند.

وی افزود: در این دوره آموزشی روزانه بین 300 تا 400 دانش‌آموز در مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان حاضر شدند و به مدت یک ساعت تحت آموزش قرار گرفتند.

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان با اشاره به اینکه این تعداد آموزش در مدت محدود در اورژانس اصفهان بی سابقه بوده است، تصریح کرد: 6 مربی فوریت‌های پزشکی، آموزش این دوره را بر عهده داشتند.

فوریت های پزشکی اصفهان