لاشه یک سیاه گوش در زیستگاه های شهرستان فریدونشهر کشف شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فریدونشهر لاشه سیاه گوش را در ارتفاعات سفید کوه روستای دهسور شهرستان فریدونشهر مشاهده کردند.

این لاشه متعلق به یک سیاه گوش بالغ است که براثر عوامل طبیعی از بین رفته بود.

شهرستان فریدونشهر با توجه به کوهستانی بودن منطقه یکی از بهترین زیستگاه سیاه گوش است.

طبیعت ایران دارای هشت گونه گربه سان است که تمامی این گونه ها شامل یوزپلنگ ایرانی، پلنگ، کاراکال، گربه وحشی، گربه شنی، گربه پالاس و سیاه گوش در استان اصفهان دیده شده‌است.

بطورکلی در دنیا چهارگونه سیاه گوش وجود دارد که سیاه گوش اوراسیایی از نظر جثه از سایر گونه ها بزرگتر و دارای گسترده ترین پراکنشی است که در ایران مشاهده می شود.