در اولین جلسه کمیسیون تخصصی گردشگری، صنایع دستی و هنری استان همدان در اتاق بازرگانی انتخابات کمیسیون گردشگری برگزار شد.

 به گزارش خبرگزاری موج همدان، اولین جلسه کمیسیون تخصصی  گردشگری، صنایع دستی و هنری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان در آغاز دوره نهم فعالیت هیأت نمایندگان اتاق همدان با حضور علی اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان و اعضای کمیسیون  برگزار شد.

 

کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی همدان.jpg2

زبردست ضمن تشکر از شهرام شیروانی ،  رییس کمیسیون گردشگری در دوره قبل اظهار کرد: با توجه به پتانسیل های استان در زمینه گردشگری و جذب توریسم، یکی از گام های مثبت کمیسیون گردشگری در دوره قبل تشکیل کمیته گردشگری سلامت متشکل از مدیران و مسئولین بیمارستان ها و مراکز درمانی خصوصی و دولتی استان و همچنین دفاتر آژانس های مسافرتی استان است.

 

وی همچنین تأکید کرد: اولویت کمیسیون گردشگری پیگیری مسائل مربوط به گردشگری استان و ارائه راهکار جهت جذب بیشتر گردشگران خارجی باشد.

کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی همدان.jpg1

رییس اتاق همدان فعالیت کمیته های کمیسیون را در پیشبرد اهداف کمیسیون بسیار مؤثر عنوان کرد.

درادامه .مسعود عبدالملکی ، مسئول دبیرخانه کمیسیون های اتاق همدان به قرائت شیوه نامه تدوین شده کمیسیون گردشگری که شامل: اهداف کمیسیون، فلسفه وجودی کمیسیون، قلمرو فعالیت کمیسیون و کمیته‌های پیشنهادی پرداخت.

کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی همدان.jpg4

در این جلسه انتخابات کمیسیون گردشگری برگزار شد و با توجه به دستورجلسه اعضای هیأت رییسه کمیسیون شهرام شیروانی به عنوان رییس کمیسیون، ناصر قنبرگنبدی و ویدا سمیعی به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول و دوم انتخاب شدند.

اولین جلسه کمیسیون تخصصی  گردشگری، صنایع دستی و هنری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان در آغاز دوره نهم فعالیت هیأت نمایندگان اتاق همدان با حضور علی اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان و اعضای کمیسیون  برگزار شد.