مدیر پشتیبانی جهاد کشاورزی استان همدان در گفتگو با موج با اشاره به حمل اولین محموله نهاده‌های دامی به استان از مزایای حمل ریلی نهاده‌های دامی به استان سخن گفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان،اینانلو مدیر پشتیبانی جهاد کشاورزی استان همدان در گفتگو با موج در خصوص حمل نهاده های دامی ذرت به همدان که نخستین بار توسط امکان حمل ریلی نهاده‌ها به همدان اتفاق افتاد،اظهار داشت: 

 با توجه به تاکید و پیگیری های استاندار مبنی بر استفاده از همه ی ظرفیت های استان، اولین محموله نهاده‌های دامی از طریق ریل راه آهن به استان همدان وارد  شد.

 

مزایای حمل ریلی نهاده‌های دامی

ایلانلو با اشاره به مزایای حمل ریلی نهاده‌های دامی به استان افزود: این نوع جابجایی نهاده‌های دامی به داخل استان سرعت بیشتر و صرفه‌جویی در  هزینه‌ها را به همراه خواهد داشت.

 مدیر پشتیبانی جهاد کشاورزی استان همدان ابراز کرد: از حمایت‌های معاون امور اقتصادی استانداری ،  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و  مدیر راه آهن  تشکر می کنم که مساعدت کردند تا این امر به تحقق بپیوندد.

اینانلو با بیان اینکه حدود 2500 الی 2600 نهاده دامی توسط حمل ریلی به همدان وارد شد و این موضوع قطعا استمرار خواهد داشت، مطرح کرد:  کنجاله سویا و ذرت و جو شامل ارسال‌های بعدی است که بخش به سزایی را در تامین کالای اساسی برای تولید کنندگان استان خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه کالاهای اساسی، ذرت، سویا و جو، تفاله ی چغندرقند و موارد بسیار زیاد دیگری را شامل می شود، گفت: این مواد،  مواد اولیه ی دامداری ها و مرغداری های استان است و از نوسانات قیمت کالای اساسی در بازار جلوگیری خواهد کرد.

 مدیر پشتیبانی جهاد کشاورزی استان همدان اضافه کرد: این اتفاق مهم می تواند باعث جلو گیری از متوقف شدن جوجه کشی در مرغداری ها و اتفاقات مثبت دیگر می شود؛ چرا که به موقع رسیدن و صحت سلامت کالاهای اساسی نهاده های دامی نقش به سزایی در جلوگیری از خسارت و نیز در میزان عملکرد دارد.

مدیر پشتیبانی جهاد کشاورزی استان همدان در پایان با اشاره به حمل نهاده های دامی و  مزایای حمل ریلی نهاده‌های دامی به استان تصریح کرد: 2 اتفاق مهم سال 1397 دراین حوزه، یعنی اعتصاب کامیون‌دارها و مشکل حمل از بنادر به داخل استان ها  سبب شد استان های درگیر به دنبال جایگزین ایمنی به جهت انتقال کالای اساسی به استان باشند که حمل ریلی جلوگیری از ضرر و زیان به تولید کننده و مصرف کننده را نیز درپی خواهد داشت.