مدیرکل زندان های استان اصفهان از آزادی یک زندانی محکوم مالی با کمک خیرین در هشتمین شب ماه مبارک رمضان در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، اسدالله گرجی زاده اظهار داشت: در هشتمین شب ماه مبارک رمضان باحمایت مالی خیران، یک زندانی محکوم مالی در هشتمین شب ماه مبارک رمضان از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.

وی افزود: یک زندانی محکوم مالی با بدهی یک میلیارد و 780 میلیون ریال دو سال در زندان مرکزی اصفهان تحمل حبس میکرد که با کمک یک میلیارد و 140 میلیون ریالی خیران حاضر در برنامه یک شهر ضیافت وحمایت مالی ستاد دیه استان و بقیه گذشت شاکی از بند رهایی یافت.