مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل از پیش بینی برداشت ۳۰۰ هزار تن گندم در استان اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، علی نوبخت امروز در جلسه هماهنگی خرید محصولات کشاورزی شهرستان گرمی گفت: ۱۶ مرکز خرید جو و ۱۴ مرکز خرید کلزا برای خرید محصول کشاورزان در استان پیش بینی شده است.

وی سطح زیرکشت گندم در استان را ۲۵۰هزار هکتار، جو را ۱۱۰ هزار هکتار و کلزا را ۲هزارو ۷۰۰ هکتار بیان کرد و گفت: پیش بینی می شود از این سطح زیر کشت ۳۰۰ هزارتن گندم، ۱۰۰ هزار تن جو و ۴هزار تن کلزا برداشت شود.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل با اشاره به قیمت تضمینی خرید گندم در سال زراعی جدید با بیان اینکه بستر و زمینه این خرید با آماده کردن سیلوها و انبارهای مورد نیاز انجام شده است ظرفیت فراهم شده برای خرید تضمینی محصولات گندم، جو و سایر تولیدات زارعان را بیش از ۵۰ هزار تن اعلام شده است.