رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل گفت: همزمان با ماه مبارک رمضان حدود 600 قرص نان سنگگ از محل موقوفه آران و بیدگل تهیه و بین افراد نیازمند توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مهدی حافظیان اظهار داشت: همزمان با اجرای طرح ضیافت الهی حدود 600 قرص نان سنگگ از محل موقوفه 217 ساله شهرستان آران و بیدگل توزیع شد.

وی افزود: حدود 600 قرص نان سنگگ از محل موقوفه حاج علی آرانی تهیه و بین افراد نیازمند شهرستان آران و بیدگل توزیع شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل گفت: حاج علی آرانی در 1223هجری قمری در حدود 217 سال پیش موقوفه ای را در شهرستان آران و بیدگل با نیت اطعام نان گندم جهت فقراء و مساکین در ماه مبارک رمضان وقف کرد که اداره اوقاف و امور خیریه نیز همه ساله از محل درآمد این موقوفه به اجرای نیت واقف نیک اندیش آن می پردازد.