رییش شبکه بهداشت ودرمان شاهین شهر ومیمه از معدوم کردن بیش از 200 کیلوگرم بامیه فاسد در شاهین شهرخبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، حسن کمالی بیان داشت: در بازدید مشترک کارشناسان بخش فراورده های قندی معاونت غذا و دارو و کارشناس شبکه بهداشت شاهین شهر از کارگاهی شیرینی پزی، بیش از 200 کیلوگرم بامیه فاسد و غیر قابل مصرف کشف ومعدوم شد.

وی فعالیت این واحد تولیدی را بدون مجوز بهداشتی وغیرقانونی دانست و  افزود: پرونده مالک متخلف برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.