هدایت حاتمی گفت: ده مرکز رشد در دانشگاه‌های کرمانشاه وجود دارد که باید رابطه معناداری باهم داشته باشند و از جزیره‌ای عمل کردن خارج شوند تا بتوانیم از بستر علم و دانش بهره‌وری مطلوبی برای ایجاد کار و اشتغال داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه، دانشگاه‌های کرمانشاه را از استان‌های پیشرو در زمینه رشد شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان کرد و افزود: توسعه بازار واحدهای تولیدکننده مراکز رشد باید به یک هدف اولویت‌دار تبدیل شود و محصولات تولیدشده در این مراکز و دانشگاه‌های کرمانشاه بتوانند کیفیت خود را در جامعه هدف نشان دهند و به درآمدزایی برسند.

وی در بازدید از مرکز رشد دانشگاه رازی در جریان فعالیت‌ها و مشکلات این مرکز قرار گرفت و ابراز داشت: دانشگاه‌های کرمانشاه از موفق‌ترین استان‌های کشور در زمینه رشد شرکت‌های دانش‌بنیان است و به همین منظور نگاه ویژه و مثبتی به این مقوله داریم و حمایت‌های زیادی هم در این زمینه انجام داده‌ایم.

حاتمی در نشست مشترک با مدیران و فعالان این مرکز، رشد و توسعه‌ای که خاستگاه علمی داشته باشد را پایدار و پیشرو ذکر کرد و گفت: شرکت‌ها و واحدهای زیادی که دارای خدمات متنوع و متفاوتی هستند در این مرکز حضور دارند اما ارتباط مناسبی بین این واحدها دیده نمی‌شود که بتوانند هم‌پوشانی لازم را در حمایت از همدیگر داشته باشند که این مسئله باید رفع شود تا بهره‌وری این مرکز و نیز شرکت‌هایی که در این مرکز هستند افزایش یابد.

معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه بر ضرورت ایجاد مراکز مهارت اندوزی در زمینه کسب‌وکار در دانشگاه‌های کرمانشاه تأکید و بیان داشت: راه‌اندازی مدرسه کسب‌وکار باید یکی از اولویت‌های استان شده و دولت هم در این زمینه کمک‌های لازم را اختصاص خواهد داد.