بیژن کردستانی گفت: به‌منظور حمایت‌ از صنایع کوچک کرمانشاه، به شرکت‌های فعال در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی یارانه پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کرمانشاه حضور شرکت‌های صنعتی کرمانشاه در نمایشگاه‌های مختلف داخلی و حتی بین‌المللی را گامی مؤثر برای معرفی شرکت‌های صنعتی کرمانشاه و ظرفیت‌های آن‌ها عنوان کرد و افزود: تا پایان سال ۹۶ از ۲۸۷ واحد برای حضور در نمایشگاه‌ها و سال 97 به ۷۱ واحد صنعتی کوچک استان یارانه حضور در نمایشگاه پرداخت شد.

وی تصریح کرد: دوره‌های آموزشی مختلف برای شرکت شهرک‌های صنعتی کرمانشاه برگزارشده که بر اساس آمار سال ۹۶ حدود ۴۲۱ دوره با مشارکت ۹ هزار و ۶۲۶ نفر و در سال گذشته نیز به ۸۵ دوره با حضور ۲ هزار و ۶۱ نفر برگزارشده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کرمانشاه خاطرنشان ساخت: یکی دیگر از برنامه‌های تقویت روابط شرکت‌های صنعتی کرمانشاه برگزاری تور‌های صنعتی و فناوری باهدف انتقال تجارب به واحد‌های صنعتی بوده که تا پایان سال ۹۶ حدود ۹۶ تور با مشارکت ۲ هزار و ۱۰۹ در داخل و خارج استان و سال ۹۷ نیز ۱۲ تور با حضور ۲۰۹ نفر اجرایی شده است.