اردوی انتخابی تیم ملی اسکی روچمن بانوان در پیست اسکی چمن فندقلو شهرستان نمین در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، اردوی انتخابی تیم ملی اسکی روی چمن بانوان در پیست اسکی چمن فندقلو از 14 اردیبهشت ماه آغاز شده و تا 28 اردیبهشت ماه جاری ادامه خواهد داشت.

عاطف ناصری فرماندار و وحید فروهر رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان نمین از تمرینات بانوان ملی پوش بازدید کرده و مشکلات و نواقص پیست و شرایط تمرینی اردو را ازنزدیک از زبان ملی پوشان وسرمربی تیم جویا شدند.

اردوی بعدی تیم ملی اسکی روی چمن بانوان نیز خرداد ماه در سایت فندقلو برگزار خواهد شد.