مدیرکل زندان های استان اصفهان از آزادی یک زندانی محکوم مالی در ششمین شب ماه مبارک رمضان در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، اسدالله گرجی زاده گفت: در ششمین شب ماه مبارک رمضان در برنامه یک شهر ضیافت زمینه آزادی زندانی محکوم مالی از در اصفهان فراهم شد.

وی افزود: با حضور خیران نیک اندیش اصفهانی در برنامه یک شهر ضیافت بیش از یک میلیارد و 215 میلیون ریال برای آزادی زندانیان جمع آوری شد.

مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت: در ششمین شب ماه مبارک رمضان یک زندانی محکوم مالی با 900 میلیون ریال بدهی از زندان مرکزی اصفهان آزاد شد و به آغوش خانواده بازگشت.