از سوی مهرداد پهلوان زاده رئیس فدراسیون شطرنج ، هوشنگ خوش لحن به عنوان مشاور رئیس فدراسیون شطرنج کشور منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، هوشنگ خوش لحن به استناد بند (۶) اساس نامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران ، از سوی مهرداد پهلوان زاده رئیس فدراسیون شطرنج کشور به عنوان مشاور رئیس فدراسیون شطرنج کشور منصوب شد.

گفتنی است هوشنگ خوش لحن درحال حاضر رئیس هیات شطرنج استان اردبیل است .