سرپرست اداره حفاظت محیط زیست کاشان از دستگیری متخلف شکار و کشف لاشه یک رأس کل و بز وحشی توسط مأموران نیروی انتظامی مستقر در ایستگاه راه‌آهن کاشان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، حسین خادمی گفت: به دنبال برخورد مأموران نیروی انتظامی مستقر در ایستگاه راه‌آهن شهرستان کاشان به یک محموله از مسافران مشکوک و پس از تفتیش مقداری گوشت و اعضای یک راس حیوان وحشی  را کشف کردند.

وی افزود: مراتب به یگان حفاظت محیط‌زیست کاشان اطلاع  داده شد و پس از بررسی دقیق مشخص شد که گونه حیوان شکار شده، یک رأس کل و بز وحشی بوده است.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست کاشان گفت: پس از صورتجلسه و تکمیل پرونده فرد متخلف، مراتب جهت پیگیری حقوقی و مسیر قانونی به دستگاه قضایی شهرستان کاشان ارسال شد.