مدیر آبفا بادرود گفت: طی 5 سال شهر بادرود شاهد کاهش 23 درصدی هدر رفت آب بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، خامسی در دومین برنامه از سلسله نشست های برنامه رادیویی جاری حیات 6 با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب گفت:در چند سال اخیر توانستیم با اصلاح شبکه فرسوده ، هدر رفت آب درشهر بادرود را کاهش  دهیم بطوریکه در سال 92 میزان هدر رفت آب در بادرود بیش از44 درصد بوده اما این رقم در سال 97  به 21 درصد کاهش یافت بطوریکه می توان گفت طی 5 سال شهر بادرود شاهد کاهش 23 درصدی هدر رفت آب بوده است.

وی افزود: نطقه بادرود تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار ندارد ، آب شرب این منطقه از طریق 6 حلقه  چاه با دبی بالای 120 لیتر در ثانیه تامین می شود و با بکارگیری سیستم تله متری و تله کنترل توانستیم از هدر رفت آب جلوگیری کنیم که این امر افزایش  ظرفیت تامین را به همراه داشت. 

خامسی با بیان اینکه بادرود در منطقه کویری قرار دارد و در سال گذشته با خشکسالی بی سابقه ای مواجه بود ولی آب شرب این منطقه پایدار تامین شد، اعلام کرد:از آنجاییکه آب شرب منطقه بادرود از طریق چاه تامین می شود بنابراین رصد کردن آنلاین کمیت وکیفیت آب چاهها منجر به تامین پایدار آب شرب منطقه می گردد.

آبفا بادرود

وی گفت:هم اکنون مصرف سرانه آب در بادرود 180 لیتر در شبانه روز است در حالیکه این رقم در سال 96 بیش از 200 لیتر در شبانه روز بوده است و در تلاش هستیم با دردستور کار قرار دادن فعالیت های فرهنگی مصرف سرانه آب را در این منطقه کاهش دهیم.

مدیر آبفا بادرود به افت آبهای زیر زمینی در این منطقه پرداخت و گفت:در 10 سال گذشته در منطقه بادرود  آبهای زیر زمینی افت بسیار شدیدی داشته در چنین شرایطی سعی کردیم با مدیریت مصرف مانع از مصرف بی رویه شویم و در سال آبی جدید هم که بارندگی ها قابل توجه بوده همچنان موضوع مدیریت مصرف مدنظر قرار دارد.