بهرام درویشی گفت: با عملیات قطره‌چکانی رشد 40 درصدی پروژه ساماندهی آبشوران در آینده‌ای نزدیک و با یک فشار معمولی روزانه دیواره‌ها فروکش کرده و به یک بحران بزرگ تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه نشست ستاد بازسازی مناطق سیل‌زده کرمانشاه با اشاره به وضعیت بحرانی رودخانه آبشوران ابراز داشت: وضعیت نقاط بحرانی آبشوران به حدی است که با فشار معمولی هم با توجه به تخریب دیواره‌ها امکان ریزش آن وجود دارد

وی در خصوص جزئیات مناطق بحرانی رودخانه آبشوران کرمانشاه اظهار داشت: در حال حاضر حدفاصل مسجد بروجردی تا میدان وزیری با نشست‌ها و خطر فروکش کردن دیواره‌ها به وضعیت بحرانی رسیده، به‌علاوه وضعیت در محدوده پل بنکدارها و خیابان حداد عادل به دلیل فشارهای بسیاری که در اثر تردد خودروهای سنگین وجود دارد، وخیم‌تر است.

درویشی گفت: در حال حاضر قسمت‌هایی از بخش مسقف آبشوران برداشته‌شده است، اما در کل آبشوران و دیواره‌هایش وضعیت مناسبی ندارد و برای حل ریشه این معضل بزرگ شهری همه دستگاه‌ها باید پای‌کار بیایند.