استاندار اردبیل خواستار تسریع در صدور مجوزهای لازم و پاسخ سریع به استعلامات شد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، اکبر بهنام جو در جلسه شورای معادن استان خواستار تسریع در صدور مجوزهای لازم و پاسخ سریع به استعلامات شد، همچنین صدور مجوز اجرای ۱۰ طرح غیر معدنی متداخل در طرح های معدنی به تصویب رسید.

وی بیان کرد: طرح هایی هم که پیش تر از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت کرده بودند در این شورا تصویب شد .

رئیس شورای معادن استان اردبیل افزود: با پیگیری های انجام گرفته از شورای عالی معادن کشور و بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن با رای قطعی و لازم الاجرا و تفویض اختیار به شورای معادن استان، در این جلسه ۱۰ طرح غیرمعدنی متداخل در محدوده اکتشافی و معدنی با در نظر گرفتن عرصه عملیاتی معادن به تصویب رسید که با این مصوبه بسیاری از موانع و مشکلات اجرای طرح های اقتصادی و گردشگری استان مرتفع می گردد.

بهنام جو ادامه داد: دیگر طرح های معدنی که در جلسات آتی به شورا ارجاع داده می شود، نخست توسط گروه کارشناسان و نماینده دستگاه مربوطه بررسی و نظر این گروه در جلسه شورای معادن بررسی و تصمیم گیری می شود.

وی پیگیری اصلاح محدوده معدنی فلز مشگین شهر در سازمان تقسیمات کشوری را یکی دیگر از تصمیمات امروز شورای معادن استان اعلام کرد .

استاندار اردبیل با بیان اینکه استعلام ها از دستگاه های مربوطه باید به سرعت انجام گیرد و بروکراسی اداری و روند اخذ مجوز کاهش یابد ،  به ماده ۲۴ قانون معادن در خصوص نحوه استعلام از نهادهای ذیربط اشاره کرد و خواستار ایجاد بانک اطلاعاتی دستگاه ها اعم از  نقشه کامل و مشخص نمودن حریم دستگاه ها برای تسهیل و تسریع در پاسخ به استعلام ها شد.

بهنام جو تاکید کرد: در صدور مجوزهای اکتشاف و بهره برداری معادن شرایط اجتماعی منطقه نیز لحاظ شود.

وی با تاکید بر حمایت از معادن استان اردبیل در سال رونق تولید افزود : نیاز پروژه های عمرانی به مصالح معدنی از معادن موجود در منطقه که در ۲۵ کیلومتری پروژه واقع شده باشند با لحاظ کردن قوانین مربوط به آن تامین می شود و مجوز جدید برای برداشت مصالح به این نوع پروژه ها داده نخواهد شد.

در این جلسه همچنین ۱۶ پرونده معدنی استان اردبیل بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.