مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان ازاجرای حدود 2600هزار کیلومتر شبکه فاضلاب طی 8 سال در استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، هاشم امینی گفت: از سال 89 تا پایان سال 97 حدود 2600 هزار کیلومتر شبکه فاضلاب در شهر های مختلف استان اجراء شد، این در حالیست هم اکنون طول شبکه فاضلاب در استان اصفهان بیش از 7600 کیلومتر است.

وی افزود: آبفا استان اصفهان رتبه دوم را در بین شرکتهای آب و فاضلاب شهری کشور را به جهت اجرای طول  شبکه فاضلاب را به خود اختصاص داده است.

امینی  با بیان اینکه  در سالهای اخیر شرکت آبفا استان اصفهان با تنگناهایی مالی  مواجه بود اما به لحاظ ارتقاء سطح بهداشت و رفاه عمومی مردم اجراء شبکه فاضلاب را در نقاط مختلف استان در دستور کار قرارگرفت عنوان کرد:در حال حاضر بیش از 2 میلیون و 900 هزار نفر در استان تحت پوشش خدمات شبکه فاضلاب قرار دارند که حدود 70 درصد جمعیت استان را شامل می شود و در صدد هستیم با استفاده از توان مالی بخش خصوصی صد در صد جمعیت استان را تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دهیم.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان با اشاره به تعداد تصفیه خانه های فاضلاب در مدار تصریح کرد: در حال حاضر 25 تصفیه خانه فاضلاب در استان اصفهان در مدار بهره برداری قرار دارد که بیشترین تعداد تصفیه خانه های فاضلاب در مدار را  میان شرکتهای آب وفاضلاب شهری در کشور را آبفا اصفهان دارد.

امینی با اشاره به برنامه های آتی آبفا استان اصفهان در توسعه سامانه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب عنوان کرد: طی برنامه ایی  هدف گذاری شده فرایند ساخت  تصفیه خانه های  فاضلاب در حال احداث تکمیل شوند  وهر سال تصفیه خانه ایی در مدار  بهره برداری قرار گیرد.

وی ادامه داد: بعنوان مثال در نظر داریم تصفیه خانه های فاضلاب در شهرهای ، نطنز، اژیه، وچادگان هر چه سریعتر عملیات احداث آنها تمام شوند و در مدار بهره برداری قرار گیرند همچنین ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب فولادشهر نجف آباد، بوئین و داران ارتقاء یابد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان گفت: بازسازی و ارتقای تصفیه خانه های فاضلاب قدیمی همانند تصفیه خانه فاضلاب جنوب و شمال اصفهان ، شاهین شهر، شهرضا و بهارستان  انجام شده است.