همزمان با ماه مبارک رمضان 25 تیم بازرسی از روند اجرای طرح ضیافت الهی در بقاع متبرکه استان اصفهان نظارت می کنند.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مسئول بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 25 تیم بازرسی از روند اجرای طرح ضیافت الهی در 207 بقعه متبرکه و امامزاده عظیم الشان استان اصفهان بازرسی می کنند.

حمید بخشی افزود: در مدت اجرای این طرح فعالیت های مبلغان، خیمه های معرفت، نحوی پذیرایی از زائران و مجاوران بقاع متبرکه، نظافت و بهداشت نیز به صورت ویژه توسط 25 تیم بازرسی رصد و در قالب چک لیست هایی جهت ارزیابی به اداره کل اوقاف استان ارسال می شوند.