شهردار همدان در شورای سیاستگذاری جشنواره شهروند برگزیده الگوسازی در مدیریت شهری را از اهداف جشنواره شهروند برگزیده عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، عباس صوفی ، شهردار همدان در شورای سیاستگذاری جشنواره شهروند برگزیده  با بیان اینکه  الگوسازی در زمینه های مدیریت شهری  از جمله مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است گفت: هدف این است که در این جشنواره  شهروندانی اخلاق‌مدار، قانون‌مدار، کوشا، مسئولیت‌پذیر و خلاق شناسایی و با الگوسازی آنان در جامعه  بسترسازی برای ارتقای آموزش‌های شهروندی فراهم شود.

 

جشنواره شهروند برگزیده و الگوسازی در مدیریت شهری

صوفی با تاکید براینکه  مهم‌تر از همه به مسئله فرهنگ بایست توجه‌ اساسی کرد افزود:  فرهنگ دارای کارکردهای هویتی و اجتماعی بوده و در اصل شخصیت اصلی جامعه را تشکیل می‌دهد لذا الگویی است که نظام شهری را شکل داده و متناسب با آن ارزش‌ها، هنجارها، اهداف و وسایل لازم را برای شهروندان فراهم می‌سازد.

وی در این خصوص خاطرنشان کرد: آشنایی و شناخت دقیق مفهوم شهروندی، گام اول در جهت تحقق این مهم است اگر شهروندان با نیازها و حقوق خود و دیگران آشنا شوند خود را در برابر هم مسئول دانسته و متعهد می‌شوند در ساخت شهر، نقش اساسی و مؤثر داشته باشند.

صوفی افزود: دبیرخانه جشنواره شهروند برگزیده در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری مستقر شده و امید است این جشنواره نسبت به دور اول پربارتر برگزارشود.

وی صداوسیما را یکی از اثرگذارترین رسانه ها در بین شهروندان دانست و خواستار همکاری بیش تر این سازمان در برگزاری این جشنواره شد.

گردان شورای شهر  همدان

انتخاب موفق 80 درصدی در گزینش شهروندان برگزیده

رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه جشنواره شهروند برگزیده رویدادی فرهنگی، اجتماعی ست گفت: بعد تبلیغات و تعیین شاخص ها از اساسی ترین ابعاد جشنواره می باشد که افراد از سه طریق حضوری، خوداظهاری و معرفی به دبیرخانه معرفی می شوند.

گردان اظهار کرد: در جشنواره سال گذشته در بخش ادارت متاسفانه استقبال چندانی صورت نگرفت و جز رسانه ها و آموزش و پرورش معرفی نداشته ایم.

وی با بیان اینکه 80 درصد در انتخاب شهروندان برگزیده موفق عمل کرده ایم افزود: مناسب است در دور بعدی جشنواره اتخاب افراد برگزیده محدودتر شود و آیتم های بیشتری در مباحث مدیریت شهری لحاظ شود.

رئیس سازمان صداوسیمای مرکز همدان نیز در این جلسه خواستار پیوست رسانه ای برای این جشنواره شد و افزود: شرایط انتخاب شهروندان برگزیده و همچنین تبعیین ابعاد از مهمترین بخش ها می باشد که می بایست توجه ویژه ای به این مهم شود.

دهقان نیری تاکید کرد: این سازمان به منظور پرشکوه برگزار شدن این جشنواره در خدمت مدیریت شهری و مجموعه شهرداری خواهد بود.

سلماسی  شورای شهر همدان

توجه بیشتر شهروندان به مدیریت شهری

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان نیز در این جلسه  با بیان اینکه هدف از برگزاری این جشنواره را پررنگ شدن  نگاه شهروندان به مدیریت شهری و مسائل مرتبط در شهر بوده است گفت: هدف اساسی این جشنواره شناساندن وظایف شهروندی و شهروندمدار بودن بین شهروندان است لذا می بایست این آیتم ها در شاخص های انتخاب شهروند برگزیده پررنگ تر دیده شود.

سلماسی افزود: هدف کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان از برگزاری این جشنواره  رسیدن به دو مهم یکی لحاظ شدن و تقویت آموزش شهروندی که در حوزه وظایف مدیریت شهری می باشد و جلب مشارکت مردم در این بخش و دیگری تشکیل شورای اجتماعی محلات در سطح شهر به منظور ارائه آموزش های لازم به شهروندان در هر محله که مردم با حساسیت بیشتری به مسائل شهری و مدیریت شهری توجه داشته باشند، بوده است.

معاون اداری و مالی شهرداری همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه جشنواره شهروند برگزیده حرکت جدیدی از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری بوده است بیان کرد: برگزاری این جشنواره از ضروریات شهر همدان می باشد که حرکتی قابل توجه نه تنها در سطح شهرو استان بلکه در کشور و خارج کشور بوده است که جای تقدیر و تشکر دارد.

درویشی در خصوص ضرورت برگزاری این جشنواره  افزود: این جشنواره یکی از اثرگذارترین جشنواره ها در ارائه آموزش شهروندی و الگوسازی در شهر بین شهروندان است.

 

بسترسازی مشارکت شهروندان 

  رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری نیز گفت: بسترسازی مطلوب مشارکت‌جویانه شهروندان و نیاز به آموزش‌های شهروندی و الگوسازی از ضروریات برگزاری این جشنواره  است.

خوشبخت افزود: نهادینه شدن مشارکت در سطح شهر مستلزم ارائه آموزش‌های لازم و الگوسازی بین شهروندان می باشد که این جشنواره می تواند در تحقق این مهم  به مدیریت شهری یاری رساند.

  وی تشویق شهروندان برای مشارکت در امور شهری را از راه‌های بهبود زندگی شهروندان دانست  و خاطر نشان کرد:  ایجاد روحیه مشارکت شهروندان  در مسائل شهری و مدیریت شهری از مهمترین ضروریات هر جامعه ای است چرا که مهم‌ترین ابزار برای مدیریت شهری موفق، بهره‌گیری از مشارکت مردم است.

گفتنی است جشنواره شهروند برگزیده سال گذشته توسط مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان سال برگزار شد و در سال جدید دبیرخانه این جشنواره در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان تشکیل شده است.