مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار ضمن اشاره به پیشرو بودن در عرصه کارآفرینی و اشتغال از انتخاب همدان به عنوان پایلوت طرح باشگاه کارآفرینان نوجوان کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، رحیم سرهنگی ، مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار  در شورای اشتغال همدان گفت: استان همدان به دلیل پیشرو بودن در عرصه کارآفرینی و اشتغال به عنوان پایلوت طرح باشگاه کارآفرینان نوجوان کشور انتخاب شده است.

 

نوآوری در کارآفرینی و اشتغال

سرهنگی اظهار داشت: ما در عرصه اشتغال در استان همدان باید به سمت به‌کارگیری افرادی برویم که گرایشی زیادی موضوع اقدام و عمل دارند یعنی افرادی پرسشگر باشند و بتوانند نوآورانه فعالیت کنند.

وی با تأکید براینکه موتورهای متحرک اشتغال در همدان به راه افتاده و خوشه‌های صنعتی نیز فعال هستند، تصریح کرد: اگر می خواهیم فعالیت‌های اقتصادی استان در عرصه اشتغال‌زایی ادامه داشته باشد نگاه‌مان به صنایع باید صادرات محور باشد مانند همان چیزی که درباره صنایع چرم استان رخ داد.

وی با بیان اینکه اشتغال یک مسئله چند وجهی است یعنی برای تحقق آن باید چندین متغیر در کنار هم فعال شوند تا اشتغال پایدار به وجود آید، افزود: در اشتغال پایدار متغیرهایی که به کار گرفته می‌شوند باید قابل اتکا باشد به همین دلیل سیاست گذاری در حوزه اشتغال سخت است.

 

سند راهبردی در اشتغال

سرهنگی با اشاره به اینکه تهیه سند راهبردی اشتغال و هدف گذاری در عرصه اشتغال یک کشش درونی در مجموعه ایجاد می‌کند تا همگی برای رسیدن به یک هدف تلاش کنند، تأکید کرد: استان همدان از نظر بهبود وضعیت اشتغال در کشور توانسته رتبه دوم را به دست آورد که این موضوع نشان می‌دهد برای تحقق چنین مهمی، کار بسیاری انجام شده است.

وی عنوان کرد: در گزارش‌هایی که امروز در شورای اشتغال استان همدان ارائه شد، آمده بود نرخ مشارکت استان افزایش یافته اما بیکاری پایین آمده است که این نشان دهنده یک اتفاق بزرگ در همدان است چرا که عموماً با بالا رفتن نرخ مشارکت اقتصادی باید شاهد افزایش نرخ بیکاری نیز باشیم.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در عرصه ایجاد اشتغال پایدار، تصریح کرد: دلیل موفقیت آنها وجود یک فرماندهی مشترک است که همه دستگاه‌ها در نهادهای مختلف را برای تحقق این هدف هماهنگ می‌کند.

سرهنگی با تاکید بر اینکه توسعه کارآفرینی و اشتغال یعنی کسب و کاری راه بیندازیم که بتوانیم خوشه‌های آن را یک سطح ارتقا دهیم، گفت: ما برای به دست آوردن کسب و کارهای نوآورانه که سبب ایجاد اشتغال پایدار شود به سیاست کلی تربیت نیروی انسانی، بهبود فضای کسب و کار و توجه به کارآفرینان با استعداد روی آورده‌ایم.

مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار افزود: در این طرح ما به دنبال تربیت نیروهای انسانی با کیفیت در عرصه کارآفرینی نوآورانه هستیم تا پس از اتمام تحصیل و ورود به عرصه اشتغال بتوانند کارهای موثری را انجام دهد.

مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار گفت: استان همدان به دلیل پیشرو بودن در عرصه کارآفرینی و اشتغال به عنوان پایلوت طرح باشگاه کارآفرینان نوجوان کشور انتخاب شده است.