کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین ۸۷ همچنان در وضعیت سالم ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان طی ۲۴ ساعت منتهی به صبح امروز با میانگین ۸۷ همچنان در وضعیت سالم ثبت شد.

بر این اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم از جمله میدان احمدآباد روی عدد ۹۷، خیابان رودکی روی عدد ۹۲، خیایان استانداری روی عدد ۶۲، خیابان چهارباغ خواجو روی عدد ۸۰ و بزرگراه خرازی روی عدد ۱۰۳ قرار دارد.