یک تانکر تخلیه غیر قانونی پسماندهای صنعتی در شهرستان کاشان توقیف و راننده آن نیز به مراجع قضایی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، در پی بازدیدهای مکرر مسئول و کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان از مراکز تخلیه غیر قانونی پسماندها و فاضلابهای صنعتی تانکری که اقدام به حمل و تخلیه فاضلاب و لجن صنعتی در اطراف شهر کاشان می کرد، شناسایی و توقیف شد.

گفتنی است؛ پرونده این متخلف جهت سیر مراحل قانونی تشکیل و تانکر تخلیه غیر قانونی پسماندهای صنعتی به پارکینگ منتقل شد.