رئیس اداره جهاد کشاورزی جویبار گفت: کشت باقلا در شهرستان جویبار امسال در مقایسه با پارسال 74 درصد افزایش دارد .

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، محمد شعبانی اظهار داشت : 642 هکتار زمین کشاورزی جویبار امسال به کشت باقلا اختصاص دارد .

وی حاصلخیزی زمین و مدیریت در کشت را از عوامل افزایش سطح زیر کشت دانست و پیش بینی کرد :  امسال 5 هزار تن محصول برداشت شود .

شعبانی در پایان گفت: از 642 هکتار زمین زیر کشت  412 هکتار  سبز و 230 هکتار  خشک برداشت می شود .