سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اردبیل گفت: ساعت های اوج مصرف برق در استان اردبیل مدیریت شود.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، ارژنگ عزیزی امروز در سمینار همکاری صنایع بالای یک مگاوات در طرح مدیریت مصرف برق در فصل تابستان اظهار داشت: باید ساعت های اوج مصرف برق در استان اردبیل مدیریت شود تا واحدهای مسکونی با قطعی برق در تابستان مواجه نشوند.

وی در بخش دیگر سخنانش بر تامین برق واحدهای تولیدی توسط شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل تاکید کرد و ادامه داد: در راستای رونق تولید در سالجاری نیاز واحدها به برق باید تامین شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اردبیل همچنین خواستار پرداخت هزینه های برق مصرفی توسط واحدهای مربوطه برای جلوگیری از قطعی برق شد.