همزمان با روز جهانی کار و کارگر و به منظور پاسداشت خدمات کارگران زحمتکش و خدوم اصفهانی جامعه پزشکی اصفهان اقدام به ویزیت رایگان مراجعان پر توان و تلاش گر کارگر می نمایند.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، جامعه پزشکی اصفهان همزمان با روز جهانی کارو کارگر ،  کارگران زحمت کش و غیور اصفهانی را در  بیمارستان فوق تخصصی میلاد  به صورت رایگان ویزیت کردند.

عباسعلی جوادی، کارگران را بازوان حرکت هر جامعه‌ای به سوی رشد، تعالی و شکوفایی دانست و افزود: بی تردید رمز پیشرفت و توسعه پایدار یک کشور و یک تمدن در تجلی استعدادها و سرمایه انسانی تلاشگر و کارآمد است و کارگر به عنوان نیروی محرکه چرخه اقتصاد نقش برجسته و ویژه‌‌ای در این عرصه دارد.

وی بیان داشت: اگرچه جامعه پزشکی همواره در کنار مردم بوده است، اما این اقدام شایسته نیز در دورانی که جامعه پزشکی آماج کم لطفی ها، قضاوت های غیرمنصفانه و محدودیت های تامل برانگیز قرار گرفته است، گواه آشکار دیگری از عمق درایت و همراهی همیشگی این قشر فرهیخته با هموطنان عزیزمان در تمام عرصه ها و شرایط اجتماعی و اقتصادی پیچیده و دشوار خواهد بود.