مراسم تجلیل از دست اندرکاران و مجریان ساخت بیمارستان ۸۵ تختخوابی آیت اله بهاری در شهرستان بهار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، مراسم  تجلیل از دست اندرکاران  و مجریان ساخت بیمارستان ۸۵ تختخوابی  آیت اله بهاری شهرستان بهار برگزار شد.

در این مراسم  مسئولین استانی و شهرستانی حضور داشتند و فرماندار شهرستان بهار در خصوص این بیمارستان و اهمیت آن موضوعاتی را مطرح کرد.

بیمارستان ۸۵ تختخوابی آیت اله بهاری در بهمن ماه سال ۹۷ با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت .